fakultet.eu

fakultet.us

Naša mentorska podrška cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju ​​!

Pošaljite mail za informacije
Name
Email
Pošalji
  1. Visoka škola "Prometej" - Banja Luka
    “Zadovoljstvo mi je bilo biti dio visokoškolske ustanove “Prometej” gdje sam stekla znanje koje mogu da primjenim kako u sadašnjem tako u budućem radu. Teorijska saznanja potkrepljena ilustrativnim primjerima iz prakse učinila su mi poslovno okruženje prihvatljivijim i jasnijim, samim tim doprinijela uspješnoj primjeni stečenog znanja u praksi. (Alumni)
  2. Univerzitet modernih znanosti CKM -Mostar
    Smjer preddiplomskog studija je tako strukturiran da studenti s interdisciplinarnog i multidisciplinarnog stajališta izučavaju akademsko-obrazovne, teorijsko-metodološke, znanstveno-stručne i stručno-aplikativne predmeta te druge srodne discipline koje su relevantne za profesionalno obavljanje poslova i zadataka
  3. Visoka međunarodna škola Cazin u Cazinu
    Visoko obrazovanje stručnjaka prema zahtjevima lokalne zajednice i preporukama Kantonalnog ministarstva obrazovanja, prilagođeno profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju za potrebe tržišta rada.

Naglašeno