www.fakultet.eu

    

 

 

 

Mreža agencija i pojedinaca sa područja BiH /Republika Srpska i FBiH/ i Republike Srbije pokrenula je projekat:Centar za posredovanje i informisanje u srednjem i visokom obrazovanju koji se realizuje kao Mentorski program podrške cjeloživotnom učenju i studiranju.

 

Nakon registracije, Mreža  tokom svih godina učenja i/ili studiranja pomaže učeniku i/ili studentu da pravovremeno dobije informacije oko upisa, predispitnih obaveza, tehničku podršku u vezi sa korišćenjem (naše) platforme za podršku, platforme za učenje na daljinu Visoke škole ili Fakulteta za koje se student opredjelio kao  i ostalih elektronskih izvora radi izrade seminarskih, diplomskih, master i doktorskih radova.

 

Cilj mentorskog programa je da se kandidat efikasno savlada obrazovni program i/ili odabrani studijski program i po završetku studiranja preporuci privrednim i javnim subjektima kao osposobljen i upotrebljiv kadar.

 

(MREŽA) 

 

 

Registrujte se u nastavku teksta radi upisa u školskoj 16/17! Registracija NE OBAVEZUJE!

 

 

 

* PORUKA ADMINISTARTORA: Hvala što ste zainteresovani za naš mentorski program i odabrani studij. Uskoro cemo vas kontaktirati na ostavljeni broj telefona ili mail adresu! Registracija ne proizvodi nikakve obaveze do sklapanja Ugovora o studiranju!

 

 

 

 


 


Visoka škola za primjenjene i pravne nauke "Prometej" Banja Luka
Predupisna registracija na studijski program poslovne ekonomije i transportni inženjering u školskoj 2016/17. godini!

* PORUKA ADMINISTRATORA: Hvala što ste zainteresovani za našu Visoku školu! Ubrzo cemo vas kontaktirati na ostavljeni broj telefona ili mail adresu! Registracija ne proizvodi nikakve obaveze do sklapanja Ugovora o studiranju!

 

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "PROMETEJ" - Banja Luka, RS/BiH ( akreditovana!)

 

*poslovna ekonomija/diplomirani ekonomista

*poslovna informatika/diplomirani inženjer informacionih nauka

*saobracajno (transportno) inženjerstvo/diplomirani inženjer saobracaja

 

Visoka medunarodna škola - CAZIN - FBiH/ BiH

 

*drumski i gradski saobracaj / Bachelor drumskog i gradskog saobracaja (Bachelor of Traffic Engineering - Road and City Transport) 180 ECTS

*finansijski menadžment /Bachelor poslovnog menadžmenta – Finansijski menadžment (Bachelor of business management – Financial management).

*agromenadžment / Bachelor poslovnog menadžmenta – Agromenadžment (Bachelor of business management – Agromanagement)

*menadžment javne administracije /Bachelor poslovnog menadžmenta – Menadžment javne administracije (Bachelor of business management – Management of public administration).

*socijalni rad / Diplomirani socijalni radnik (Bachelor of Social Worker)

*pedagogija i psihologija / Bachelor/profesor pedagogije i psihologije (Bachelor/professor of pedagogy and psychology)

*rehabilitacija / Bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije (Bachelor of special education and rehabilitation)

*sestrinstvo / Diplomirani medicinar/sestra zdravstvene njege (Bachelor of Health Care and Nursing)

*fizioterapija / Diplomirani medicinar zdravstvene njege – fizioterapeut (Bachelor of Physiotherapy)

*sanitarno inženjerstvo / Diplomirani sanitarni inženjer (Bachelor of Sanitary Engineering)

*bezbjednost / Diplomirani menadžer bezbjednosti (Bachelor of security).

 

 * Fakultet za poslovne studije i pravo - Beograd - akreditovan!

( DLS  centar Fakulteta za poslovne studije i pravo u Bijeljini!!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografije su linkovane! Samo kliknite na njih!

NAPOMENA: Registrovanim kandidatima se skreće pažnja da Mreža zadržava pravo da ODBIJE zahtjev za registraciju ukoliko je nepotpun ili procijeni da nema uslova da registrovanom korisniku pruži podršku. Mreža nema obavezu da registrovanom korisniku šalje posebne obavjesti u vezi sa odbijanjem podrške!

 

Direktni kontakt: eskola2000@gmail.com

 


Korisnicko ime:
Šifra:
  Prijavite se