www.fakultet.eu

    

 

 

 

Mreža agencija i pojedinaca sa područja BiH /Republika Srpska i FBiH/ i Republike Srbije pokrenula je projekat:Centar za posredovanje i informisanje u srednjem i visokom obrazovanju koji se realizuje kao Mentorski program podrške cjeloživotnom učenju i studiranju.

 

Nakon registracije, Mreža  tokom svih godina učenja i/ili studiranja pomaže učeniku i/ili studentu da pravovremeno dobije informacije oko upisa, predispitnih obaveza, tehničku podršku u vezi sa korišćenjem (naše) platforme za podršku, platforme za učenje na daljinu Visoke škole ili Fakulteta za koje se student opredjelio kao  i ostalih elektronskih izvora radi izrade seminarskih, diplomskih, master i doktorskih radova.

 

Cilj mentorskog programa je da se kandidat efikasno savlada obrazovni program i/ili odabrani studijski program i po završetku studiranja preporuci privrednim i javnim subjektima kao osposobljen i upotrebljiv kadar.

 

(MREŽA) 

 

 

 

Registrujte se u nastavku teksta radi upisa u školskoj 17/18! Registracija NE OBAVEZUJE!

 

* PORUKA ADMINISTARTORA: Hvala što ste zainteresovani za naš mentorski program i odabrani studij. Uskoro cemo vas kontaktirati na ostavljeni broj telefona ili mail adresu! Registracija ne proizvodi nikakve obaveze do sklapanja Ugovora o studiranju!

 

 

 

 


 


Visoka škola za primjenjene i pravne nauke "Prometej" - Banja Luka
Predupisna registracija na studijski program poslovne ekonomije (I ciklus) u školskoj 2017/18. godini!

* PORUKA ADMINISTRATORA: Hvala što ste zainteresovani za našu Visoku školu! Ubrzo cemo vas kontaktirati na ostavljeni broj telefona ili mail adresu! Registracija ne proizvodi nikakve obaveze do sklapanja Ugovora o studiranju!

 

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "PROMETEJ" - Banja Luka, RS/BiH ( akreditovana!)

 

*poslovna ekonomija/diplomirani ekonomista

*poslovna informatika/diplomirani inženjer informacionih nauka

*saobracajno (transportno) inženjerstvo/diplomirani inženjer saobracaja

 

Visoka medunarodna škola - CAZIN - FBiH/ BiH  - *marketinški partner!

 

*drumski i gradski saobracaj / Bachelor drumskog i gradskog saobracaja (Bachelor of Traffic Engineering - Road and City Transport) 180 ECTS

*finansijski menadžment /Bachelor poslovnog menadžmenta – Finansijski menadžment (Bachelor of business management – Financial management).

*agromenadžment / Bachelor poslovnog menadžmenta – Agromenadžment (Bachelor of business management – Agromanagement)

*menadžment javne administracije /Bachelor poslovnog menadžmenta – Menadžment javne administracije (Bachelor of business management – Management of public administration).

*socijalni rad / Diplomirani socijalni radnik (Bachelor of Social Worker)

*pedagogija i psihologija / Bachelor/profesor pedagogije i psihologije (Bachelor/professor of pedagogy and psychology)

*rehabilitacija / Bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije (Bachelor of special education and rehabilitation)

*sestrinstvo / Diplomirani medicinar/sestra zdravstvene njege (Bachelor of Health Care and Nursing)

*fizioterapija / Diplomirani medicinar zdravstvene njege – fizioterapeut (Bachelor of Physiotherapy)

*sanitarno inženjerstvo / Diplomirani sanitarni inženjer (Bachelor of Sanitary Engineering)

*bezbjednost / Diplomirani menadžer bezbjednosti (Bachelor of security).

 

Univerzitet modernih znanosti - CKM -Mostar FBiH/ BiH-Departman sugurnosnih studija -*marketinški partner!

 

1.*Međunarodno pravo,diplomacija i sigurnost (I,II, III ciklus)

ZVANJE: PRVI CIKLUS STUDIRANJA: BACHELOR SIGURNOSTI, polje: Međunarodno pravo i diplomacija - 240 ECTS -ŠKOLARINA: 3000,00 KM/godinu,

ZVANJE: DRUGI CIKLUS STUDIRANJA: MAGISTAR SIGURNOSTI, polje: Međunarodno pravo i diplomacija -120 ECTS -ŠKOLARINA: 4000,00 KM/godinu,

ZVANJE: TREĆI CIKLUS STUDIRANJA: DOKTOR SIGURNOSNIH ZNANOSTI, polje: Međunarodno pravo,sigurnost i diplomacija - ŠKOLARINA: 5000,00/godinu,

 

2.*Pravne i sigurnosne studije (I,II, III ciklus)

ZVANJE: PRVI CIKLUS STUDIRANJA: BACHELOR SIGURNOSTI, polje:  pravo - 180 ECTS i 240 ECTS -ŠKOLARINA: 3000,00 KM/godinu,

ZVANJE: DRUGI CIKLUS STUDIRANJA: MAGISTAR SIGURNOSTI, polje:  pravo -120 ECTS i 60 ECTS -ŠKOLARINA: 4000,00 KM/godinu

ZVANJE: TREĆI CIKLUS STUDIRANJA: DOKTOR SIGURNOSNIH ZNANOSTI, polje: pravo i diplomacija - ŠKOLARINA: 5000,00 KM/godinu

 

3.*Kriminalističko policijske studije (I,II, III ciklus)

ZVANJE: PRVI CIKLUS STUDIRANJA: BACHELOR KRIMINALISTIKE - 180 ECTS i 240 ECTS -ŠKOLARINA:3000,00 KM/godinu

ZVANJE: DRUGI CIKLUS STUDIRANJA: MAGISTAR KRIMINALISTIKE -120 ECTS i 60 ECTS -ŠKOLARINA: 4000,00 KM/godinu

ZVANJE: TREĆI CIKLUS STUDIRANJA: DOKTOR SIGURNOSNIH ZNANOSTI, polje: kriminalističko-policijske studije -ŠKOLARINA: 5000,00 KM/godinu

 

4.*Privatna sigurnost i civilna zaštita (I,II, III ciklus)

ZVANJE: PRVI CIKLUS STUDIRANJA: BACHELOR privatne sigurnosti i civilne zaštite - 180 ECTS i 240 ECTS -ŠKOLARINA: 3000,00/godinu,

ZVANJE: DRUGI CIKLUS STUDIRANJA: MAGISTAR privatne sigurnosti i civilne zaštite -120 ECTS i 60 ECTS - ŠKOLARINA: 4000,00/godinu

ZVANJE: TREĆI CIKLUS STUDIRANJA: DOKTOR SIGURNOSNIH ZNANOSTI, polje: privatna sigurnost i civilna zaštita -ŠKOLARINA: 5000,00/godinu

 

5.*Kriminologija i socijalni rad (I,II, III ciklus)

ZVANJE: PRVI CIKLUS STUDIRANJA: BACHELOR kriminologije i socijalnog rada - 180 ECTS i 240 ECTS -ŠKOLARINA: 3000,00/godinu,

ZVANJE: DRUGI CIKLUS STUDIRANJA: MAGISTAR kriminologije i socijalnog rada -120 ECTS i 60 ECTS - ŠKOLARINA: 4000,00/godinu,

ZVANJE: TREĆI CIKLUS STUDIRANJA: DOKTOR SIGURNOSNIH ZNANOSTI, polje: kriminologije i socijalnog rada, ŠKOLARINA: 5000,00/godinu,

 

 

Direktni kontakt: eskola000@gmail.com

 


Korisnicko ime:
Šifra:
  Prijavite se